1. Du är här: Presentation av Humanas Nya Bedömningsmanual och TryggFam!

Presentation av Humanas Nya Bedömningsmanual och TryggFam!

Varmt välkommen på en digital föreläsning där vi beskriver vår nya metod för att bedöma familjer som vill bli familjehem. Vi kommer även berätta om hur vi arbetar proaktivt i familjehemsvården inom Humana.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan

Humana har under senaste åren utvecklat en egen bedömningsmanual, som vi kallar den ”Nya Bedömningsmanualen”. Denna beskriver hur vi arbetar från intresseanmälan till slutbedömning och innehåller bland annat en ny, framtagen djupintervju att genomföra med familjehem som vill bli familjehem.

På föreläsningen kommer vi även berätta hur vi arbetar med uppföljning och handledning när ett barn flyttar in till något av våra familjehem, vilket kommer från en manual vi kallar TryggFam. TryggFam är en beskrivning hur vi arbetar under en familjehemsplacering för att motverka riskfaktorer och främja skyddsfaktorer. 

Läs mer om Tryggfam här. 

Vid frågor, vänligen kontakta: