Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Psykiskt mående och självskadande hos transpersoner – en fråga om inkludering och bemötande

Varmt välkommen på en digital föreläsning gällande psykiskt mående och självskadande hos transpersoner. Föreläsare är Jonas Wallander, leg. Psykolog på Humana.

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut. [Kostnadsfri]

Anmälan

Transpersoner är ett paraplybegrepp, där den gemensamma nämnaren är att könsidentiteten och/eller könsuttrycket inte stämmer överens med det juridiska kön som tilldelats vid födseln. Psykiskt dåligt mående, självskadebeteende och suicidförsök är mer vanligt i denna grupp, jämfört med hos cispersoner. Ofta upplever transpersoner att de blir exkluderade, ifrågasatta och diskriminerade, vilket bidrar till det dåliga måendet. Under denna föreläsning läggs fokus på definitioner, hur det dåliga måendet kan yttra sig, och hur omgivningen bäst kan hantera och bemöta de transpersoner som utsätts.

Föreläsningens innehåll:
  • Vad innebär transbegreppet?
  • Hur definieras självskadebeteende?
  • På vilket sätt är Transpersoner mer drabbade av psykisk ohälsa?
  • Hur kan ett bra bemötande bidra till inkluderande?

Föreläsare:

Föreläsare är Jonas Wallander, leg. Psykolog med vidareutbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT). DBT är den behandlingsform med bäst stöd för personer med emotionell instabilitet. Jonas arbetar mot två HVB-enheter i Humana, varav den ena tar emot flickor, oavsett könsidentitet eller könsuttryck, samt transsexuella ungdomar.

Vid frågor vänligen kontakta: jonas.wallander@humana.se