Hem

Kontaktuppgifter

Datum:

Tid: 08.30 - 10.30

Stad: Stockholm

Plats: Storkyrkosalen, Gamla stan, Trädgårdsgatan 9

Om föreläsningen

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga som har sexuella beteendeproblem. Föreläsningen vänder sig till personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, institutioner och liknande.

Föreläsningen tar översiktligt uppföljande delområden:

  • Sexualitet
  • Barn och ungas sexuella utveckling – vad är vanligt, vad är avvikande?
  • Sex som skadar, sexuella övergrepp
  • Ärendehandläggning utredning, skydd och behandling
  • Vad bör vi tänka på när barn uppvisar sexuella beteendeproblem, eller utsätter andra? Vad är viktigast?
  • Vad anses som normal sexuell utveckling?
  • Hur påverkar porr barn idag?
  • Varför är det viktigt att göra bedömningar av barns sexuella beteenden som en del i behandlingsplanering för barnet och familjen hen bor i?

Anmälan görs via länken, förmiddagens event är kostnadsfritt och det är begränsat antal platser, så passa på att bjud a in en kollega också. Sista dag föranmälan är 27 november.

Kontaktperson:
Josefine Azrang
Josefine.Azrang@humana.se
Tel dir: +46 73 081 94 58