Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Tala så att jag begriper! Kognition, affektion och relation – Villkor för möte

Varmt välkommen på en digital föreläsning gällande kognition, affektion och relation – villkor för möte. Föreläsare är Nåkkve Balldin, socionom. *

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut. [Kostnadsfri]

Anmälan
I vårt arbete möter vi personer med olika sätt att tänka, känna och förstå. Dessa villkor påverkar mötet. Med kunskap, kognition, affektion och att kunna anpassa vårt sätt att bemöta kan vi nå fram i relation.
 
Föreläsningens innehåll:
  • En genomgång av olika kognitiva och affektiva funktioner och hur de påverkar förmågor för lärande och möten
  • Kopplingar mellan kognitiva och affektiva funktioner och olika diagnoser
  • Hur hänger kognition, affektion och relation ihop?
  • Hur påverkar stress våra kognitiva, affektiva och relationella förmågor?
  • Vem möter jag? Att kartlägga de individuella förutsättningarna för lärande och möten
  • Sammanhangsmarkeringens betydelse för lärande och möten
  • Var och hur sker det bästa mötet? Om samtalstekniker, strukturer, platser och former för samtal och möte
 
Föreläsare:
Nåkkve Balldin är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika sorts verksamheter. Nåkkve har också lång erfarenhet av behandlingsarbete i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkve arbetar nu med råd och stöd till individer och familjer samt som utbildare, föreläsare och handledare.
 
Vid frågor vänligen kontakta: nakkve@balldin.com
 
*OBS! Föreläsningen kommer inte att spelas in eller skickas ut i efterhand.