1. Du är här: TFCO - Göteborg

Att vända trenden – Från institutionsvård till evidensbaserad behandling i familjehem

Kalle 15 år har missbruksproblem, ingen skolgång, dåliga relationer med sin familj och befinner sig i riskmiljöer med andra ungdomar. Kan vi undvika en institutionsplacering?

Datum:

Tid: 09.00 - 12.00

Stad: Göteborg

Plats: Reningsverksgatan 6, Västra Frölunda

Anmälan:

Begränsat antal platser.

Anmälan

TFCO - Treatment Foster Care Oregon - är ett kostnadseffektivt alternativ. Välkommen till en förmiddag med information om metod, forskning och resultat!

Ungdomen bor under programmet (8-12 månader) som ensam placerad i en behandlingsfamilj som handleds och utbildas av Humana. TFCO-programmet är systemiskt, dvs. ungdomen och dennes familjs behov, beteenden och mål är i fokus, varför det kan vara ett alternativ väl värt att pröva innan beslut om placering på institution fattas.

Vårt TFCO-team arbetar med individuella samtal, färdighetsträning, familjesamtal och stöd/kontakt med skola/annan sysselsättning samt handledning av behandlingsfamiljer varje vecka. Beredskap är tillgänglig dygnet runt.

Här finns mer info om TFCO...

Föreläsare

Föreläsare är Cissi Green, metodgarant och metodansvarig för TFCO i Norden

Evidens

Socialstyrelsen har uppmärksammat TFCO i sin metodguide då det är ett evidensbaserat program.

Om TFCO hos Socialstyrelsen

För mer information eller frågor, kontakta: