Hem

Kontaktuppgifter

Datum:

Tid: 08.30 - 09.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut. [Kostnadsfri]

Anmälan

Unga som agerar ut sexuellt väcker ofta starka känslor, både i samhället i stort, och bland professionella. Denna föreläsning bygger på häftet "Råd och Riktlinjer", som tagits fram med syftet att informera professionella om hur bedömning och behandling av denna grupp bör ske. Målet är att främja en prosocial utveckling, och att minska riskerna för återfall i sexuellt utagerande beteende. 

Föreläsningens innehåll:

  • Introduktion 
  • Systemisk Perspektiv 
  • Bedömning av återfallsrisk samt behandlingsbehov 
  • Övergreppsspecifik behandling

Föreläsningen kommer att spelas in och skickas ut till alla anmälda.

Föreläsare:

Föreläsare är Jonas Wallander, leg. Psykolog med vidareutbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT). DBT är den behandlingsform med bäst stöd för personer med emotionell instabilitet. Jonas arbetar mot två HVB-enheter i Humana, varav den ena tar emot flickor, oavsett könsidentitet eller könsuttryck, samt transsexuella ungdomar. Den andra tar emot pojkar med sexuellt utagerande beteendeproblematik 15-20 år. 

Vid frågor vänligen kontakta: jonas.wallander@humana.se