Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Utbildning Marte Meo

För dig som vill arbeta som Marte Meo-terapeut och Marte Meo-vägledare.

Datum:

Stad: Lund

Plats: Lokal meddelas senare

Mål:

Efter genomgången utbildning ska kursdeltagare självständigt kunna arbeta som Marte Meo-terapeut/Marte Meo-vägledare.

Undervisningsformer:

Föreläsningar, handledning och litteraturseminarier.

Föreläsningar:

Teorigenomgångar av Marte Meo-modellen, kontextuell teori (sammanhangsmarkering), samspelsteori, anknytningsteori, affektteori samt salutogen teoribildning.

Handledning:

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på handledning i mindre grupper där kursdeltagarna får arbeta med egna ärenden enligt Marte Meo-metoden.

Litteraturseminarier:

Kursdeltagarna diskuterar utifrån en given struktur litteratur som sedan redovisas genom skrivna rapporter.

Examination:

Sker av en licensierad supervisor och tid för detta tillkommer. För att bli godkänd som Marte Meo-terapeut ska man ha deltagit i undervisningen samt arbetat under handledning med minst fem ärenden. Examinationen innebär att man dels redovisar två ärenden med hjälp av videoinspelningar samt redovisar samtliga ärenden skriftligt.

Omfattning:

Totalt omfattar utbildningen 144 timmar under fyra terminer; två halvdagar två gånger i månaden. Förutom lektionstiden kommer du att arbeta med dina ärenden inför varje utbildningstillfälle varför tid måste avsättas för detta. Utbildningen kan leda fram till certifiering som Marte Meo terapeut/vägledare.

Behandlingsansvar:

Utbildningen utgår från deltagarnas arbete med egna klienter och patientfamiljer. Arbetet omfattas därför ansvarsmässigt av det som gäller för den aktuella yrkessituationen, arbetsplatsen eller institutionen.

Utbildare:

Utbildningen genomförs av certifierad Marte Meo-handledare.

Målgrupp:

De som har en grundutbildning inom psykosocialt arbete/pedagogik och som har ett arbete där Marte Meo-metoden är en lämplig arbetsform.

Kostnad:

11 500 kr per termin exklusive moms och examination.

För anmälan och mer information, kontakta:

Carina Hedenborg Metodhandledare