Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

ACC - Assertive Continuing Care Protocol

ACC (Assertive Continuing Care Protocol) är en manualbaserad metod för eftervård av ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika, utvecklad utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

Läs mer om ACC här