Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach

A-CRA och CRA är evidensbaserade behandlingsprogram för ungdomar och vuxna med alkohol och drogproblem. Båda programmen rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

Läs mer om A-CRA