Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Att kommunicera är en grundläggande rättighet. En del personer vi möter har svårt att förstå eller själva använda det talade språket. Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) kompenserar för bristande kommunikationsförmåga. Att stärka individens förmåga att kommunicera ökar självständighet, delaktighet och förutsägbarhet i vardagen. AKK är ett samlingsnamn för de olika metoder och kommunikationssätt som kan användas för att stödja individen i att förstås och bli förstådd av sin omgivning.  

Exempel på AKK:

  • Grafisk AKK (bilder, foto, symboler)  
  • Tecken som stöd (kallas TAKK)   
  • Talande hjälpmedel, pratapparater och samtalsapparater  
  • Ritprat, seriesamtal och sociala berättelser  

Läs mer om AKK