Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

ESL - ett självständigt liv

ESL är en metod som i första hand tagits fram för personer med schizofreni men används ofta för klienter med psykiska funktionsnedsättningar och medföljande funktionshinder oavsett diagnos. Metoden kan också vara brukbar på ungdomar eller vuxna där det av olika anledningar finns ett behov att underlätta det dagliga livet och bidra till en ökad livskvalité. I metoden arbetar man med att öka klientens delaktighet i insatser, färdighetsträning och öka förmågan att hantera vardagliga utmaningar.  

ESL bygger på:  

  • Socialfärdighetsträning 
  • Kognitiv beteendeterapi 
  • Kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar 
  • Allmänna erfarenheter vid rehabilitering 

Läs mer om ESL