Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

GAIN - Guided Assesment of Intervention Needs

GAIN (the Guided Assesment of Intervention Needs) är en metod för att identifiera behandlingsbehov och som guide för att fatta beslut om behandling för barn under 12 år som uppvisat oroväckande sexuellt beteende. GAIN används för att identifiera dynamiska faktorer (de som kan ändras/förändras), och statiska faktorer (de som är historiska/inte kan förändras) för att adressera dessa i behandling och på så sätt minska möjligheten för barnet att upprepa oroväckande sexuella beteenden.

GAIN faktorerna är baserat på det kunskapsläge som finns idag och kan komma förändras när kunskap ökar. GAIN består av 34 variabler inom 6 olika områden. Variablerna kodas som förekommande, kanske/delvis förekommande eller inte förekommande inom en viss tidsram. Bedömningen är baserad på den information som finns idag och skall anses som relevant för de nästkommande sex månaderna. Bedömningen är en färskvara och uppföljande bedömningar bör göras då nya uppgifter som kan påverka bedömningsunderlaget framkommer eller om det gått sex månader sedan senaste uppdateringen.