Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

IF - Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning (IF) innebär att det kan vara svårt att förstå, lära sig saker och att bli självständig. Med rätt stöd och anpassningar kan personer med IF klara mer i sin vardag. IF kallas även för utvecklingsstörning.

Läs mer om IF