Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling

IHF (intensiv hemmabaserad familjebehandling) är en manualiserad och utvärderad metod som vänder sig till familjer med komplexa problem, med målet att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar hemma. Vi erbjuder utbildning och handledning för IHF.

Läs mer om IHF