Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

KIBB - Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel) är en behandlingsmodell för familjer där det finns risk för eller har förekommit fysisk misshandel mot barn. Modellen bygger på (CPC-CBT, The Combined Parent – Child Cognitive – Behavioral Therapy) som utarbetades av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey.