ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis

Bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik.