DBT - Dialektisk Beteende Terapi

Färdighetsträning i vardagen. En form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende. Hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare borderline personlighetsstörning).