ERASOR

Riskbedömningsverktyg för barn och unga med sexuella beteendeproblem. ERASOR står för ”Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism”. Det är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp. Gällande för ungdomar mellan 12 och 18 år.