HUT - hästunderstödd terapi/behandling

Andra namn på metoden är Ridterapi och Equine Assisted Therapy (EAT).