KAT - Kognitiv Affektiv Träning

Metoden är särskilt lämplig till personer med autismspektrumtillstånd, OCD, ADHD, beteende- och känslomässiga störningar och liknande tillstånd.