KBT - Kognitiv BeteendeTerapi

Ett samlingsnamn för psykoterapier. Där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster. För att minska psykologiska problem.