LAB - Lågaffektivt bemötande

En metod för hantering av problemskapande beteende.

Humana erbjuder utbildning och handledning inom LAB.

Till mer information om utbildning och handledning