Lösningsfokuserat arbetssätt

Ett terapeutiskt arbetssätt som utvecklats vid Brief Family Therapy Center i USA.