MarteMeo

Metoden utvecklades från början för föräldrar till barn med neurologiska, kognitiva eller psykologiska svårigheter. Samt för yrkesgrupper som hade hand om dessa barn. Metoden används idag i skola, vård och omsorg. Men även för andra målgrupper och åldrar.