MI - Motiverande Samtal

En samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.