Miljöterapi

Insats i syfte att tillhandahålla en stabil social miljö som ger deltagarna möjlighet till social inlärning och positiv utveckling.