Trappan

Modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj, utvecklad av Rädda Barnen.