Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

MI - Motiverande samtal

Motiverande samtal började som en metod för att hjälpa människor i förändring kring missbruk och riskbruk i slutet av 80-talet, idag används metoden i många olika sammanhang där förändringsarbete eller att stötta människor att växa är i fokus. Det unika med MI är något som kallas för MI-anda. Det är den grund som själva samtalstekniken i metoden vilar på.

MI-andan kännetecknas av ett tankesätt att alla människor har en egen inneboende styrka och drivkrafter som behandlare kan hjälpa till att plocka fram genom att skapa relation och allians, genom att vara lyhörda och empatiska, genom att betona autonomi och ha en framkallande ton. Detta görs med hjälp av samtalsteknikerna i MI som kännetecknas av ett aktivt och reflexivt lyssnande.

Humana håller kontinuerligt utbildningar i MI.

Läs mer om MI