Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

MIM - Marschak Interaction Method

MIM – Marschak Interaction Method är en samspelsbedömning där man spelar in olika samspelsövningar som utförs av förälder tillsammans med sitt barn/ungdom.

Läs mer om MIM