Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

PBS - Positivt beteendestöd

PBS (Positivt beteendestöd) är ett förhållningssätt som syftar till att främja utveckling och livskvalitet och att förebygga, samt minska olika typer av problemskapande beteenden, för personer som har behov av insatser från omgivningen och samhället.