Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

rePULSE

rePULSE® är en metod som använts dagligen inom skola, socialtjänst, BUP och HVB för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring de tankar och känslor som uppstått blir man bättre rustad för framtiden.

Läs mer om rePULSE