ShowMyDay är ett individanpassat digitalt pedagogiskt hjälpmedel som är utvecklat för alla personer som behöver hjälp med att strukturera sin vardag. Det finns möjligheter att planera hela dagen, delar av dagen eller bara enskilda aktiviteter.

Man kan lägga till beskrivningar, val av aktiviteter, påminnelser samt till viss del kommunicera. I appen ges möjlighet att använda både text, bilder (egna eller ifrån pictogrambiblioteket) samt ljudinspelningar. Systemet är även kompatibelt med andra bildstödsprogram. Det är ett högst flexibelt hjälpmedel som bidrar till ökat självbestämmande.

Betina, som är mamma till ett barn med funktionsnedsättning, hade behov av ett fungerande verktyg när hennes barn kom upp i tonåren och tidigare verktyg inte längre fungerade. Då hjälpmedlet är i form av en app på telefonen minimeras dessutom risken för stigmatisering. 

Humana erbjuder ShowMyDay för de som är intresserade.

För mer information kontakta:
caroliina.hejdenberglind@humana.se
johannes.torstensson@humana.se
rolf.malm@humana.se

Loggan till ShowMyDay

ShowMyDay

I dag används ShowMyDay av närmare 900 personer i Danmark. I Sverige pågår en pilot inom Humana-koncernen samt tillsammans med Caremore. Humana i Norge har redan genomfört en pilot med mycket goda resultat.

Läs mer här...