Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Signs of safety

SofS är en modell för bedömning av barns skydd genom utredning och uppföljning i den sociala barnavården (socialtjänstens individ- och familjeverksamhet gentemot barn och unga).