Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Teckenekonomi

En teckenekonomi är ett belöningssystem som syftar till beteendeförändring. Andra namn är exempelvis förstärkningssystem och kontingensträning. Metoden kan användas enskilt eller ingå som en del av en mer omfattande insats.

Läs mer om Teckenekonomi