Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

TFCO - Treatment Foster Care Oregon

TFCO är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering på SIS institution eller HVB är alternativet.

Humana håller kontinuerligt i utbildningar inom TFCO.

Läs mer om TFCO