Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

TP - Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik är en metod som används för de individer som har en bristande central koherens, det vill säga en förmåga att förutsäga, förstå sammanhang och göra helhet av detaljer. Tydliggörande pedagogik kompenserar för detta.

Målet är att ge individen ökad kontroll över sin vardag och därmed stärka funktionsförmågan. Detta sker genom att miljöer, aktiviteter och uppgifter förklaras, utformas och görs förutsägbara på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt. För att göra dagen och dess aktiviteter begripliga arbetar man med individuellt anpassade dagplaneringar (scheman), arbetsordningar (instruktioner), tidshjälpmedel och anpassningar av miljön så att individen får kontroll över sin dag.

De frågor som vi hjälper individen att få svar på genom tydliggörande pedagogik är; Vad? Var? När? Med vem? Hur? Hur länge? Vad händer sen? Varför?