Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Trappanmodellen

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Barnsamtalen utgör en del av socialtjänstens och organisationers större arbete med våldsutsatta familjer.

Läs mer om Trappanmodellen här