Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Målgrupp

Utbildningarna riktar sig till föräldrar och andra omsorgspersoner med barn i åldern 8-18 år. Utbildningarna bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Föräldrar/omsorgspersoner uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt barnet och dess beteende. Sig själva och sitt sätt att reagera på som förälder/omsorgsperson. Att finna nya möjligheter i sin roll.

Nio principer

Connect utgår från nio nyckelprinciper om anknytning och fokuserar på att stärka grundkomponenterna i en trygg anknytning och föräldrars/ omsorgspersoners förmåga att mentalisera och agera utifrån det i förhållande till barnet. Dessa komponenter har visat sig ha stort inflytande på barns och tonåringars sociala, känslomässiga och beteendemässiga anpassning.

Forskning visar att relationen mellan föräldrar och barn har en grundläggande betydelse och påverkan genom hela livet. Anknytning är lika viktigt för en tonåring som för det lilla barnet men det kan vara svårare att se i det dagliga samspelet. Forskning visar även att en trygg anknytning kan kopplas till bra och nära kamratrelationer, mindre aggressivitet, bättre skolresultat och god förmåga att uttrycka och förstå andras känslor.

Tre versioner

Connect finns idag i tre olika versioner i Sverige, varav programmet för familjehemsföräldrar och behandlingspersonal är nya och endast har genomförts i mindre utsträckning men visar goda resultat i den uppföljning som har gjorts.

Mål med utbildningen

  • stärka föräldrar, familjehemsföräldrar och behandlingspersonal i deras roll
  • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
  • få strategier att använda sig av för att stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling

Kontakta oss

  1. Lisa Skutin Metodgarant Connect
    Ulla Hannu Utbildare och handledare
  2. Lisa Skutin Metodgarant Connect
    Charlotte Wardi Utbildare och handledare 031-757 93 51
  3. Lisa Skutin Metodgarant Connect