Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Förståelse i fokus

Speciellt fokus läggs på att förstå de traumatiska upplevelser barnen kan ha haft, dess betydelse, både i beteenden, synen på sig själva, synen på andra och deras tro på förändring. Familjehemsföräldrarna uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt placerade barn, barnets beteende, sig själva och sitt sätt att reagera på som familjehemsförälder samt att finna nya möjligheter i rollen som familjehemsförälder.

Nio principer

Connect är ett strukturerat program som bygger på nio principer:

 • Allt beteende betyder något
 • Anknytning är livslång
 • Konflikt är en del av anknytningen
 • Självständighet inkluderar samhörighet
 • Empati – anknytningens hjärtslag
 • Balans mellan egna och andras behov
 • Förändring - att förstå den och vad den kräver
 • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten
 • Två steg fram – ett steg tillbaka

 

Programmet är utvecklat av psykologen Marlene Moretti, forskare vid Simon Fraser University i Kanada, och hennes medarbetare. Mer information se Connects internationella sida www.connectparentgroup.org/. Sedan 2009 har svenska forskare och utbildare utvecklat Connect-programmet så att det ska passa svenska förhållanden.

Mål med utbildningen

 • stärka familjehemsföräldern i sin roll
 • få en djupare förståelse för barns och ungdomars beteende och behov av anknytning
 • att förstå hur tidigare erfarenheter, speciellt trauma, formar beteenden, speciellt när de uttrycker viktiga anknytningsbehov
 • få strategier att använda sig av för att utveckla och stödja en positiv relation till barnet samtidigt som man klarar av att sätta gränser och skapa en god miljö för utveckling

Kontakta oss

 1. Lisa Skutin Metodgarant Connect
  Ulla Hannu Utbildare och handledare
 2. Lisa Skutin Metodgarant Connect
  Charlotte Wardi Utbildare och handledare 031-757 93 51
 3. Lisa Skutin Metodgarant Connect