Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Föräldragrupper

Föräldrar träffas i små grupper med två utbildade gruppledare 1,5 timme per vecka i nio-tio veckor.

Vid varje möte får du som förälder information om barns och ungdomars utveckling. Du får se rollspel och delta i övningar som hjälper dig att hitta nya sätt att bemöta och hantera dina barns beteenden.

Varje barn och förälder är olika. Därför undviker Connect att lära ut det rätta sättet att vara förälder på utan vill istället visa att det finns alternativ som både stöttar dig i din relation till barnet, samtidigt som du kan sätta gränser och förstå att förändring är en del av barnets utveckling.

Du som förälder uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå ditt barn och dess beteende, nya sätt att förstå dig själv och ditt sätt att reagera som förälder samt nya möjligheter i föräldrarollen. Connect är ingen terapigrupp, utan ni föräldrar bestämmer själva hur mycket ni vill dela med er av era erfarenheter och tankar.

Nio principer

Connect är ett strukturerat program som bygger på nio principer:

 • Allt beteende betyder något
 • Anknytning är livslång
 • Konflikt är en del av anknytningen
 • Självständighet inkluderar samhörighet
 • Empati – anknytningens hjärtslag
 • Balans mellan egna och andras behov
 • Förändring - att förstå den och vad den kräver
 • Att uppmärksamma och glädjas åt samhörigheten
 • Två steg fram – ett steg tillbaka

 

Programmet är utvecklat av psykologen Marlene Moretti, forskare vid Simon Fraser University i Kanada, och hennes medarbetare. Mer information se Connects internationella sida www.connectparentgroup.org/. Sedan 2009 har svenska forskare och utbildare utvecklat Connect-programmet så att det ska passa svenska förhållanden.

Kontakta oss

 1. Lisa Skutin Metodgarant Connect
  Ulla Hannu Utbildare och handledare
 2. Lisa Skutin Metodgarant Connect
  Charlotte Wardi Utbildare och handledare 031-757 93 51
 3. Lisa Skutin Metodgarant Connect