Hem 072-549 57 00 Frågor om Connect? Kontakta metodgarant Lisa Skutin.
Kontakta oss! Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Connect Boosterdag (digital) för dig som är utbildad gruppledare.

Datum:

Tid: 09.00 - 12.00

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan:

Sista dag för anmälan är den 3 december. (Länk skickas ut i samband med anmälningsbekräftelsen)

Anmälan

Socialstyrelsen har tagit fram en samling med metoder och arbetssätt som används för att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga. En av de metoderna är Connect. De är publicerade på Kunskapsguiden.se

Vilka kärnkomponenter i Connect säger forskningen kan påverka barn och ungdomars normbrytande beteende?

Föreläsare: Ove Östling - Connect-metodutvecklare, vice ordf. Connect International och universitetsadjunkt Socialhögskolan
Tema: Connect - en metod i det brottsförebyggande arbetet
Kostnad: 300 kr, ink moms

För ytterligare information, kontakta:

Lisa Skutin Metodgarant Connect
Ulla Hannu Utbildare och handledare