Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Sista grupptillfället (princip 9)

Utvärderingen består av två delar.

 • Satisfaction 15 en strukturerad enkät som ni ber föräldrarna/ familjehemmet fylla i enskilt. Här mäter vi deras tillfredsställelse och uppskattad nytta av utbildningen.
 • Verbal feedback – en intervju som genomförs med hela gruppen.

  Här får Connect och ni gruppledare en uppfattning om vad som fungerat bra, vad föräldrarna vill ha mer av, vad de tycker bör förändras etc. Kommentarerna samlas in och sammanställs för att ge er återkommande feedback på åsikterna. Detta kan även bli underlag för förändring och förbättring av manualen och upplägget.

Genomför Satisfaction 15

 • Hänvisa deltagarna till www.connectnorden.se där utvärderingslänken finns
 • Avsätt 10 minuter i slutet av sessionen så att deltagarna får svara på plats innan ni avslutar
 • Den individuella utvärderingen ska alltid genomföras innan den muntliga grupp-utvärderingen, detta för att de enskilda deltagarna inte ska påverkas av det som sägs i grupp

Manuell enkät Satisfaction 15
Om någon av deltagarna inte har möjlighet att genomföra webb-enkäten så finns utvärderingen att skriva ut (se länk till material nedan). Tänk på att ni som gruppledare ansvarar för att mata in ETT svar per RESPONDENT via utvärderingslänk i efterhand, använd då samma utvärderingslänk som vi hänvisar deltagarna till på www.connectnorden.se

Genomför Verbal feedback

 • Utse en kollega gärna med kunskap om Connect, avsätt ca 30 minuter för att genomföra Verbal feedback efter att deltagarna genomfört den individuella utvärderingen.
 • Sammanfatta de olika frågorna med deltagarnas svar i den Verbala gruppintervjun till en hanterbar omfattning.
 • Lägg in era sammanfattande svar via länken nedan.

Verbal feedback:

Fyll i er sammanfattning

Slutligen ska alla deltagare få intyg om genomförd utbildning. Du som gruppledare skriver under och mejlar ut till deltagarna.

Kontakta oss

 1. Lisa Skutin Metodgarant Connect
  Ulla Hannu Utbildare och handledare
 2. Lisa Skutin Metodgarant Connect
  Charlotte Wardi Utbildare och handledare 031-757 93 51
 3. Lisa Skutin Metodgarant Connect