Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Stöd vid implementering

När man implementerar en ny metod i sin organisation så har forskning visat att det är viktigt att det finns beredskap och mandat inom organisationen för ett lyckat utfall.

Det handlar bland annat om att ledning och kollegor får information om metoden samt att man ger ekonomiskt och tidsmässigt utrymme för att kunna genomföra till exempel Connect-grupper. Humana erbjuder stöd vid implementering av nya metoder.

Att planera en grupp

Gruppstorlek

Connect rekommenderar en gruppstorlek på 8-12 föräldrar. Vid mindre än 7 föräldrar förlorar man ofta gruppdynamiken och sessionerna tar lätt en allt för terapeutisk inriktning.

Stöd vid planering

Vi på Humana kan bistå dig på olika sätt med frågor om att rekrytera och komma igång med gruppen.

Organisera grupper

Ha en så pass rymlig lokal att ni helst kan sitta i hästskoform och att ni får plats med rollspel framför gruppen. Tänk också på att du måste ha viss väggyta för att kunna sätta upp principer och vissa av blädderblocksblade ni arbetat med i tidigare träffar. Bäst framtill men sidoväggar fungerar också.

Utrustning

Blädderblock måste finnas. Finns det dessutom en whiteboard gör ni det lättare för er.

Mat/fika

Någon form av förtäring bör erbjudas, beroende på vilken tidspunkt gruppen träffas. Allt ifrån en mindre maträtt till en enklare fika förekommer.

Tider

Connectgrupper finns på både kvällstid och dagtid.

Certifiering

Handledning

Är du inte certifierad gruppledare, men genomgått grundutbildningen behöver du handledning för att få genomföra din första grupp och sedan bli certifierad Connectledare.

Inför start av grupp

Registrering

Handledning

Om du skall ha handledning (ej certifierad) kontakta den handledare du blivit tilldelad. Om du är osäker, kontakta oss.

Information och utbildningsmaterial

Vi har samlat den information du behöver här