Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Connect Boosterdag (digital) för dig som är utbildad gruppledare

Publicerad: 2021-10-27

Den 10 december välkomnas du som är utbildad gruppledare inom Connect till en Boosterdag (digitalt).

Socialstyrelsen har tagit fram en samling med metoder och arbetssätt som används för att förebygga normbrytande beteende och brott bland barn och unga. En av de metoderna är Connect. De är publicerade på Kunskapsguiden.se

Vilka kärnkomponenter i Connect säger forskningen kan påverka barn och ungdomars normbrytande beteende?

Datum: 10 december 9:00-12:00
Tema: Connect - en metod i det brottsförebyggande arbetet

Föreläsare: Ove Östling - Connect-metodutvecklare, vice ordf. Connect International och universitetsadjunkt Socialhögskolan
Kostnad: 300 kr, ink moms

För ytterligare information, kontakta:

Lisa Skutin Metodgarant Connect
Ulla Hannu Utbildare och handledare