Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss!

Här hittar du oss som jobbar med Connect.

Connect

Publicerad: 2022-03-11

Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal.

Det är ett strukturerat program som bygger på grundläggande teorier om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling. Connect har nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet och nya förmågor i relation till barnet/klienten. Det hjälper föräldrar/omsorgspersoner och behandlingspersonal att hitta nya sätt att förstå barnet/klienten och hens beteende samt nya sätt att förstå sig själv och sitt sätt att reagera på. De nio principerna ger anknytningsbaserade verktyg och möjligheter att förändra föräldra- och omsorgsrollen/behandlarrollen. 

Lisa Skutin är metodgarant för Connect, och hennes arbete innebär bland annat att ansvara för implementeringen av Connect i Norden. Dvs att genom utbildning och handledning sprida programmet. Connect är utvecklat av psykolog Marlene Moretti och hennes medarbetare. Marlene Moretti arbetar och forskar vid Simon Fraser University i Vancouver, Kanada. Lisa Skutin berättar att vi nyligen nåddes av informationen av att Connect blivit rankad på högsta nivå hos CEBC (California Evidence Based Clearinghouse for Child Welfare) i USA. Det är ett institut med syfte att granska och klassificera forskning samt bidra till att sprida evidensbaserade program.  

Lisa Skutin beskriver att ”Denna ranking intygar kvaliteten på programmet samt betydelsen och hållbarheten av behandlingsresultaten, och Connect ges därmed ett starkt stöd”. 

Connect är det enda traumainformerade, anknytningsbaserade programmet speciellt utformat för föräldrar till tonåringar för att uppnå detta betyg. För vidare läsning: 

https://www.cebc4cw.org/program/connect-an-attachment-based-program-for-parents-and-caregivers/