Hem anne-lie.saker@humana.se Frågor? Kontakta metodgarant Anne-Lie Säker
Kontakta IHF! Här hittar du våra uppgifter.

IHF små barn - digital utbildning

Digital utbildning som tar upp anpassningar av IHF vilket behöver göras när man arbetar med yngre barn, cirka 3-8 år. För dig som gått grundläggande IHF teamutbildning.

Datum:

Plats: Digitalt

Anmälan:

OBS! Se tid för respektive datum i informationstexten.

Anmälan

Utbildningen innehåller inslag från traumaforskning, anknytningsteori, samspel, affektreglering, samtal med barn och hur man som team kan lägga upp arbetet med denna målgrupp. Med fokus på ramarna och vad som är viktigt att ha med i arbetet med målgruppen. Målet är att deltagarna ska få med sig tillräckligt för att kunna påbörja arbete med familjer som har yngre barn.

För de team som går denna utbildning bör man ha kunskap och erfarenhet av arbete med yngre barn. Man måste även ha gått den grundläggande teamutbildningen i IHF.

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment och är uppdelad enligt följande:

  • digitala självstudier motsvarande en halv arbetsdag
  • 1 dags utbildning via teams, totalt motsvarande cirka 1,5 dagar

Digital uppstart: 17 maj klockan 9.00-9.45
Under detta tillfälle går vi igenom vad som förväntas av deltagarna inför de egenstudier som ska genomföras.

Utbildningsdag (live) via teams: 7 juni klockan 9.00-16.00
För att vara med vid detta tillfälle måste man ha genomfört de digitala egenstudierna.

Föreläsare: Anne-Lie Säker, metodgarant IHF och Petter Österberg, metodhandledare och metodstödjare IHF
Max antal deltagare: 20
Kostnad: 2500 kr/person
Sista dag för anmälan: 10 maj


För mer information, kontakta: 

Anne-Lie Wikström, Handledare och metodgarant IHF
Anne-Lie Säker Handledare och metodgarant IHF 073-080 92 50