Hem anne-lie.saker@humana.se Frågor? Kontakta metodgarant Anne-Lie Säker
Kontakta IHF! Här hittar du våra uppgifter.

Program för IHF-dagen 18 oktober

Tillbaka till Nationell IHF-dag

Temat för dagen: IHF i utveckling – vart är vi på väg?

9:00 – 9:15 - Några inledande välkomstord

9:15 – 10:00 - ”Manualen som en tvångströja?” Metodgarant Anne-Lie Wikström pratar om dilemman och svårigheter som kan uppstå i exempelvis frågor om målgruppen, risker att bli exkluderande. Vad vill vi framåt?

10:00 – 10:30 - Fika

10:30 – 11:30 - ”Att arbeta hem en ungdom från SiS”. Umeå kommun beskriver sitt arbete i en familj från en SiS-placering till fungerande situation på hemmaplan

11:30 – 12:30 - ”Glöm inte bort det multisystemiska”. IHF-enheten i Humana Stockholm beskriver och ger exempel på arbete med familjers nätverk


12:30 – 13:30
 - Lunch på egen hand


13:30 – 14:30
 - "Möjligheter och utmaningar att arbeta med IHF i utsatta områden." Göteborg stads IHF-team beskriver exempel på hur de arbetar i familjer som kommer från andra kulturer. De arbetar bland annat med familjer där det finns misstankar om våld, där barn blivit placerade på grund av våld, i familjer där det finns en rädsla för socialtjänsten och där det är svårigheter i samarbetet med skolan.

14:30 – 15:00 - Fika

15:00 – 15:30 - ”Forskning och utveckling i IHF”. Metodgarant Anne-Lie presenterar pågående forskningsprojekt och utvecklingsarbetet i IHF

15:30 – 16:00 - Diskussion och summering av dagen

 

Med reservation för ändringar