Hem anne-lie.saker@humana.se Frågor? Kontakta metodgarant Anne-Lie Säker
Kontakta IHF! Här hittar du våra uppgifter.

Utbildning i IHF:s modul för familjer med yngre barn

Humana följer noga både utvecklingen av coronaviruset och myndigheternas rekommendationer. Därför kan utbildningen, som är planerad att ges fysiskt, komma att hållas via länk om situationen så kräver.

Datum:

Tid: 09.00 - 16.00

Stad: Lund

Plats: AF-borgen

Anmälan:

För anmälan vänligen kontakta Anne-Lie.Wikstrom@humana.se

Anmälan

IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling) är en teambaserad, manualiserad och effektutvärderad metod som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 3-18 år som har komplexa problem. Målet att familjesituationen ska bli så trygg att barnet eller ungdomen kan bo kvar hemma. IHF som metod erbjuder kunskap och strategier kring utvecklingstrauma, beteendeproblem, samspel, familjestress, psykisk ohälsa och professionsövergripande samverkan. 

Utbildningen vänder sig till befintliga IHF-team som önskar att arbeta med familjer med barn i åldrarna 3-8 år. Ett krav för att gå utbildningen är att man har gått grundutbildningen i IHF.

Anmäl dig via länken till vänster!

Innehåll

Under teamutbildningen får deltagarna kunskap om:

  • Utvecklingspsykologi och anknytning
  • Sampel
  • Barnsamtal
  • Nödvändiga anpassningar av IHF för att möta yngre barn      

Utbildningen blandar inslag av föreläsning, filmvisning, grupparbete och praktiska övningar. Manual och arbetsmaterial delas ut. Vid full närvaro delas diplom ut.

Pris

2 500 kr/deltagare exkl moms

Frågor? Kontakta:

Anne-Lie Wikström, Handledare och metodgarant IHF
Anne-Lie Säker Handledare och metodgarant IHF 073-080 92 50