Hem anne-lie.saker@humana.se Frågor? Kontakta metodgarant Anne-Lie Säker
Kontakta IHF! Här hittar du våra uppgifter.

IHF:s julbrev 2017

Publicerad: 2017-12-01

Så har ännu en termin (och ett år!) gått och vi längtar nog alla efter lite julefrid. Här kommer ett kort nyhetsbrev där vi vill dela med oss av sådant som hänt och är på gång utifrån IHF.

Den nya modulen IHF-barn har varit ute på remiss till alla som velat ge sina synpunkter och vi har fått in en del värdefulla kommentarer som vi nu har med oss i arbetet att färdigställa modulen/manualen. Vår ursprungliga plan att spika manualen innan årsskiftet visade sig lite väl optimistiskt så planen nu är att ha klar den i början av terminen. Efter det följer en utbildningsdag på temat "Små barn" kopplat till denna modul och den kommer att gå av stapeln den 12/4 i Lund. Information och anmälningslänk kommer att läggas upp på hemsidan snart men spika datumet redan nu! Vi tror och hoppas att många kommer att vilja anmäla sig till denna dag.

Apropå hemsidan så är en ny hemsida under uppbyggnad och detta innebär att alla som nu har inlogg kommer att behöva få nya inloggningsuppgifter. Dessa kommer att skickas ut av Eva Simoson under januari. För er som eventuellt fortfarande inte har inlogg går det bra att höra av sig till oss så ordnar vi det.

Vi har glädjande nog fått in 15 anmälda till samordnarutbildningen som kickar igång i februari. Det ska bli väldigt roligt och spännande att genomföra den och vår förhoppning är att utbildningen ska stärka samordnarrollen men också förbättra IHF-arbetet i stort.

Certifiering/ re-certifiering: Vår certifieringsgrupp består fortfarande av Tryggve Balldin, Carina Hedenborg, Liv Nilhede, och Anne-Lie Wikström och vi har som vanligt två certifieringstillfällen per termin där nästa tillfälle är den 1 februari. För er som står inför certifiering/re-certifiering, kom ihåg att skicka in materialet i god tid innan detta datum. Om det finns osäkerheter kring vad som gäller, vad som ska skickas in och hur vi önskar få materialet kan ni gå in på hemsidan (de inloggade sidorna) där ni på första sidan under "Inför certifiering re-certifiering" hittar den information ni behöver.

I och med att IHF växer har också efterfrågan på IHF-handledare ökat. Vi är därför glada att ha rekryterat två nya IHF-handledare, Ulrika och Mattias så till våren kommer gruppen av IHF-handledare/implementeringsstödjare vara: Ulrika Hallberg, Carina Hedenborg,
Anna Marshall, Liv Nilhede, Mattias Strand, Eva Thalén och Anne-Lie Wikström. Alla fortsätter att erhålla "handledning på handledning" av metodens upphovsman Tryggve Balldin. Visst administrativt stöd hjälper vår utbildningssamordnare Lilli Serpoushan oss med.
En kärnkomponent som inför jul kan vara värd att lägga lite extra fokus vid är "Arbete med att optimera förutsättningar för inlärning och stressreducering". Arbetet med IHF är krävande och kärnkomponenterna är högst aktuella och viktiga även för oss som jobbar i metoden. Att arbeta med de familjer vi möter ställer höga krav på att kunna lära nytt och att vara närvarande i behandlingsarbetet, något som ibland är en utmaning men som kan underlättas av att vi är fler som hjälps åt i varje familj. Vi vet att när vi hjälps åt och inte är ensamma i svåra situationer så behöver inte hjärnan arbeta lika hårt för att lösa alla uppgifter = stressreducering. Närhet till andra är energibesparande för hjärnan och vi hoppas att ni alla förutom att ge och ta stöd av varandra på arbetet också ska få möjlighet att vara med era nära och kära under helgerna som kommer. Och glöm inte att även humor är väldigt stressreducerande så se till att också ha skoj!

Tack för detta år! Vi ser mycket fram emot ett spännande och innehållsrikt 2018!

God Jul & Gott Nytt År till er alla!
/Anne-Lie & Liv