Hem anne-lie.saker@humana.se Frågor? Kontakta metodgarant Anne-Lie Säker
Kontakta IHF! Här hittar du våra uppgifter.

Här samlar vi tips, inspiration och bra länkar.

Tillbaka till Välkommen till IHF

Om du har tips på bra material som vi kan lägga upp här - maila gärna till IHF@humana.se

Tips vid oro

Så här i Corona-tider är det helt naturligt att känna oro. Samtidigt är det viktigt att kunna behålla lugn och ge omhändertagande och gott stöd. Vi är många inom Humana som på olika sätt gör allt vi kan för att stötta våra kunder och uppdragsgivare oavsett om de är barn eller vuxna.

Att oroa sig kan vara en del av att vara människa och att möta tuffa tider som vi nu alla gör. Samtidigt kan vi behöva hjälpa varandra för att oron inte helt ska ta över vår tillvaro och att vi ska må så bra som möjligt under omständigheterna.

Människor, särskilt barn och unga, som tidigare upplevt traumatiska upplevelser eller som kanske redan innan viruset gjorde sitt intåg kämpade med psykisk ohälsa är extra utsatta just nu.
Det finns flera digitala hjälpmedel, bra wwebbplatser och appar som både barn och vuxna kan uppfatta som hjälpsamma.

Här kommer ett par tips:

Rädda Barnen har precis producerat tre nya filmer som vänder sig till barn och föräldrar gällande Corona. Info finns även flera olika språk. Länk till Rädda barnens tips och råd

Rädda Barnen har även producerat en App som heter Safe Place som kan hjälpa ungdomar eller vuxna med avslappning och att visualisera en trygg plats, något som för många är hjälpsamt vid oro. Appen är särskilt utvecklad för unga som upplevt trauma. Även denna app finns att tillgå på flera språk. Länk till Safe Place

Snorkel är en webbplats som produceras i samverkan mellan kommun och Region (barn-och ungdomspsykiatrin) i Uppsala län. Riktar sig främst direkt till barn/ungdomar och deras föräldrar men även till personal inom t.ex. psykiatri, socialtjänst och skolans elevhälsa som möter dessa barn/ungdomar. Webbsidan är ett lättillgängligt verktyg för denna information och kunskapsspridning. Tydligt fokus på hur man kan hantera psykisk ohälsa hos barn och unga. Länk till snorkel.se

För vuxna som känner att de just nu behöver hjälpa sig själva med att träna på medveten närvaro eller acceptans (något som för många är stressreducerande) brukar jag tipsa om Stressmottagningens webbplats. Även här finns det appar för nerladdning. Länk till stressmottagningen.se

Anknytning och samspel

Barndomstrauman påverkar hälsan under hela livet

Se filmen om barndomstrauman

Center on the Developing Child

Spännande läsning om hur frånvaron av tillgängliga och lyhörda vuxna påverkar barns välmående och utveckling: Länk till Neglect

Tresamhet

Artikel om samspelet mamma-pappa-barn och hur föräldrarelationen/parrelationen påverkar barns utveckling. Läs artikeln om tresamhet

Vikten av regleringsstöd

En norsk film om hur vi som vuxna kan hjälpa barn att reglera sina känslor. Se filmen om regleringsstöd

Hjälpmedel

Uppskatta din dag

Detta är en gratis app som är till för att man ska kunna följa sitt mående och sina vanor över tid. Appen innehåller både en så kallad stämningsdagbok och en sömndagbok och användare kan dela registreringarna med sin behandlare. Mer information om appen Uppskatta din dag (pdf-fil).

JagHärNu

Webbplats och app med många bra övningar i medveten närvaro som man kan ladda ner. Länk till JagHärNu

Bonuskarta

Bonuskarta är ett digitalt förstärkningsverktyg där man kan skapa individuella veckoaktiviteter som sedan följs upp med en direkt- och interaktiv förstärkning. Länk till information om bonuskarta...

Compassion

Compassion Lifestyle Appen innehåller mental träning för att träna hjärnan i positiva känslor och skapa inre trygghet för att må bra. Genom att göra övningarna lär du dig hur du kan må bra utifrån ett förhållningssätt av compassion som ny stresshanteringsmetod. 

iPhone   Android

Hjärnan

Neglect

En film från Center on the Developing Child - Harvard University om hur barns hjärnor och utveckling påverkas av olika former av försummelse. Filmen är på engelska. Se filmen "The science of neglect".

Hur kronisk stress påverkar hjärnan

En animerad kort film om hur hjärnans storlek, struktur och funktioner påverkas av kronisk stress och vad man själv kan göra för att reversera den negativa effekten. Filmen är på engelska, How cronic stress affects your brain

CACTUS

En norsk webbplats med mycket bra och pedagogiskt material (bland annat filmer) framför allt om trauma/utvecklingstrauma, vad det får för konsekvenser och hur man kan jobba med det. Även grundläggande kunskap om hjärnan och hur den utvecklas i samspel med andra. Läs mer på Cactus webbplats...

Människan som social varelse

Hemmasittare

Läs regeringens utredning om hemmasittare.

Du hittar den här: Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

Kontakta oss

Kontakta oss

 1. Anne-Lie Wikström, Handledare och metodgarant IHF
  Anne-Lie Säker Handledare och metodgarant IHF 073-080 92 50

  Du kan också mejla till:
  ihf@humana.se

 2. Göteborg

  Öppenvård 070-149 53 26

  Lund

  A person posing for the camera
  Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15

  Stockholm


  Umeå

  Carina Söderström Enhetschef

  Uppsala

  Öppenvård 018-10 01 99
  Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
  Petra Nilsson Samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90

  Västerås

  Öppenvård 018-10 01 99
  Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
  Petra Nilsson Samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90

  Växjö

  Öppenvård 0470-32 20 40
  A person posing for the camera
  Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15